Renda Garantida Ciutadana un dret social fet realitat

QUÈ ÉS LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Aquesta Llei és el resultat del recolzament de més de 76 entitats cíviques, socials i polítiques, de les mocions de suport de 52 ajuntaments, de l’esforç i la col•laboració de nombroses persones voluntàries i sobretot de l’ampli consens popular que va suscitar i es va octubre 2013 – entrega signatures a l’ IDSCAT traduir en 121.191 signatures.
És un dret cívic i social que empara a tota la ciutadania de Catalunya i té com a finalitat que les persones i famílies en situació de pobresa tinguin assegurat els mínims per una vida digna.
La RGC és una prestació econòmica que té dret a cobrar qui no disposi d’ingressos econòmics o qui disposi d’ingressos inferiors als import indicats a continuació.
Entra en vigor el 15 de setembre de 2017 i s’anirà implementant progressivament
fins al desplegament complet que serà l’1 d’abril de 2020.
Inicialment, des del 15/09/2017 fins al 14/09/2018, persones i/o unitats familiars amb ingressos conjunts inferiors a les quantitats indicades a continuació tenen dret a les següents prestacions, en funció del nombre de membres de la unitat familiar.
1 persona 564 euros al mes
2 persones 846 euros al mes
3 persones 921 euros al mes
4 persones 996 euros al mes
5 persones 1.071 euros al mes
Computen el conjunt d’ingressos de totes les persones que conformen la unitat familiar.
L’import que es cobra per la RGC no és embargable.

Guia_completa_RGC_castellano Guia_completa_RGC_cat